English Language Thai Language
หน้าแรก
ผลิตภัณฑ์
Airport Ground Service
Full-Trailer
Semi-Trailer
Truck Bodies
Special Trailers
Spare parts
นักลงทุนสัมพันธ์
ข่าวสาร
กิจกรรมของเรา
รับสมัครงาน
ค้นหา
ติดต่อเรา
เกี่ยวกับเรา

Feature Product
Feature Product !
Catering Hi-Loader Truck
X Size Catering Hi-Loader Truck for Airbus 380

JOB
We need you !
- ผู้จัดการฝ่ายขาย
- ผู้จัดการฝ่ายบริการหลังการขาย
- วิศวกรไฟฟ้า
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
- เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน


    ISO9001:2008 Certifyเกี่ยวกับเรา

เราเป็นใคร?

บริษัท ช.ทวีดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จำกัด และบริษัท ดอล์ล ฟาเซนบาว เอจี จากเยอรมันนี ช.ทวี ดอลลาเซียน เริ่มก่อตั้งและ จดทะเบียนการค้าเมื่อปี 1994 โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นคือ ไทย 98 % และเยอรมันนี 2%

Khon Kaen Cho Thavee CO.,LTD (1993) started the transport vehicles business since 1968
DOLL Fahrzeugbau AG started their manufacturing of trailers since 1922

ทั้ง ช.ทวี และ Emil Doll มีประสบการณ์ด้านการขนส่งมานาน :

   ช.ทวีเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกการต่อตัวถังรถบรรทุกตั้งแต่ปี 1968 รวมทั้งตัว ถัง รถบัสด้วยในเวลาต่อมา ช.ทวี พัฒนาเทคโนโลยีการบรรทุกขนส่งให้ทันต่อความ ต้องการของตลาดเสมอมา จึงไม่เป็นเรื่องแปลกที่ถึงแม้โรงงานของเราจะอยู่ไกล จากตัวเมืองหลวง แต่เราก็สามารถแข่งขันในระดับประเทศได้ตลอดมา
   สำหรับ Emil Doll เองได้เริ่มกิจการผลิต และประกอบตัวถังรถบรรทุก และ รถพ่วงเพื่อ การขนส่งตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 คือในปี 1922 ตั้งแต่นั้นมา Emil Doll คือชื่อที่ทุกคนในวงการขนส่งรู้จัก โดยเฉพาะเมื่อเป็นรถพ่วงพิเศษที่ ต้องใช้บรรทุกวัสดุที่หนัก, ใหญ่และยาวเป็นพิเศษ

เราไม่เพียงแต่ดูประเทศไทยเป็นตลาดเท่านั้น ช.ทวีเล็งเห็นความจำเป็นในการ ขยาย ตลาดส่งออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเซียเพื่อผลประโยชน์ของ ประเทศชาติ และการพัฒนาเทคโนโลยีในระดับสากลด้วย

การตัดสินสินใจในการร่วมลงทุนกับ Emil Doll เป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาทาง ด้านเทคโนโลยี และการขยายตลาดส่งออก

เราได้ประสบผลสำเร็จอะไรบ้าง?

ตั้งแต่การก่อตั้ง ช.ทวี ดอลลาเซียน ในปี 1994 เป็นต้นมา ช.ทวีได้แสดงผลงาน ซึ่งเป็นที่ยอมรับ และชื่นชอบของทั้งภาครัฐและเอกชนยกตัวอย่าง เช่น

 

   1994 เราได้รับสิทธิพิเศษออกแบบและผลิตรถกึ่งพ่วงพิเศษ 5 เพลาเลี้ยวได้ ด้วยระบบไฮดรอลิค เพื่อขนส่งคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast congrete Segment) ซึ่งหนักมากกว่า 85 ตัน เพื่อโครงการสร้างทางด่วนในกทมฯ ได้มีการส่งมอบรวม ทั้งหมด 14 คันด้วยกัน นับว่าเป็นผลงานชิ้นแรกของรถพ่วงประเภทนี้ที่ผลิตใน ประเทศไทย และโดยฝีมือคนไทยด้วยเทคโนโลยีระดับสากล

   1995 เพียงปีเดียวหลังจากนั้นเราก็ได้รับความไว้วางใจอีก เมื่อมีความจำเป็น ต้องบรรทุกขนส่งคอนกรีตสำเร็จรูปที่หนักกว่าเดิม, ใหญ่กว่าเดิม และยาวกว่าเดิม คือมากกว่า 100 ตัน ครั้งนี้เราได้ออกแบบและผลิต รถพ่วงพิเศษซึ่งยาวที่สุด ในเอเซีย เป็นรถพ่วงพิเศษ 16 เพลาด้วยระบบไฮดรอลิคเลี้ยวได้อิสระทุกล้อ และ สามารถบังคับควบคุมได้ด้วยรีโมทคอนโทรลเพื่อรัศมีวงเลี้ยวที่แคบกว่า ได้มีการส่ง มอบรถพ่วงขนาดมหึมานี้เป็นจำนวน 22 คันด้วยกันสำหรับโครงการทางด่วนพิเศษ บางนา-บางพลี-บางประกง

   1996 เชื่อหรือไม่ว่า เราได้รับความไว้วางใจอย่างมากอีกครั้งจากโครงการ เดียวกัน และได้รับสิทธิพิเศษออกแบบและผลิตรถกึ่งพ่วงพิเศษ 6 เพลาเลี้ยว ได้ระบบถุงลม (Air Suspension) จำนวนทั้งหมด 35 คัน

 

  1997 เราเริ่มออกแบบและผลิตรถสำหรับลำเลียงอาหารขึ้นเครื่องบิน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความสำหรับของ สินค้าในกลุ่ม GSE ในปัจจุบัน ซึ่งครั้งแรกเราได้ออกแบบและผลิตให้กับสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์

  1998 บริษัท ไทยน้ำทิพย์ฯ ได้ให้ความไว้วางใจเรา ในการเป็นผู้ผลิต
รถตู้อลูมิเนียม 6 ล้อ และปัจจุบัน ช.ทวี ก็ยังคงให้เป็นผู้ออกแบบและ้ผลิต
ตู้บรรทุกน้ำอัดลมหรือ Baverge Truck ทั้งแบบตัวถังและรถกึ่งพ่วงอีกด้วย

 

  1999-ปัจจุบัน GSE : Airport Ground Service Equipments ในธุรกิจการบิน
ของสายการบินต่างๆในภูมิภาคเอเซีย ได้ให้ความไว้วางใจใน CTVDOLL เป็นผู้
ออกแบบ และผลิต รถ Catering Hi-Loader Truck รุ่นต่างๆ มากกว่า 500 Unit
เช่น

ช.ทวี =
เทคโนโลยีเยอรมัน + ฝีมือคนไทย

นั่นเป็นเพียงตัวอย่างเล็กน้อยของผลงานคุณภาพจากโรงงานของเรา วิศวกรชาว เยอรมัน และชาวไทยเคียงบ่าเคียงไหล่ร่วมกันในขบวนการออกแบบและการผลิต ดังนั้นไม่เป็นเรื่องแปลกเลยที่รถ พ่วงบรรทุกของเราได้รับความไว้วางใจจากทั้ง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน อ่าน ข่าวเกี่ยวกับ ช.ทวี และ ผลิตภัณท์ ของเราเพิ่มเติมได้ใน WEB SITE นี้

ช.ทวี มุ่งส่งออกเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ....

เราได้เริ่มส่งออกอย่างจริงจังตั้งแต่ปี 1996 เป็นต้นมา ไปยัง ญี่ปุ่น, เวียตนาม, สิงคโปร์, ฟิลิปปินส์, จีน, พม่า ฯลฯ ผลิตภัณท์ที่เราส่งออกมีอาทิเช่น รถพ่วงพิเศษ, รถแทงค์สารเคมี, รถ V-Tank สำหรับบรรจุขนส่งปูนผง ฯลฯ นอกจากนั้นเราได้รับความไว้วางใจจากทางเยอรมันโดยย้ายฐานการ ผลิตรถลำ เลียงอาหารสำหรับครัวสายการบิน (Catering Hi-Loader) มายังประเทศไทย ณ โรงงานของเราที่ขอนแก่น เราได้เริ่มผลิตรถต้นแบบคันแรกในปี 1997 และได้ ประสปผลสำเร็จและการต้อนรับของตลาดเกินความคาดหมาย

ผลลัพธ์คือ มีการส่งออกรถลำเลียงอาหารให้กับครัวสายการบินต่างๆอาทิเช่น Singapore Airlines, Cathay Pacific, Royal Brunei, LSG, Gate Gourmet, MacroAsia, MIascor ฯลฯ ในเอเซียแปซิฟิคและตะวันออกกลางทั้งหมดมากกว่า 65 คันด้วยกัน

ไม่ต้องสงสัยว่า เรามีความภาคภูมิใจกับผลงานในอดีต แต่เราไม่หยุดอยู่ที่เดิม บัดนี้ปี 2000 ช.ทวีรุดหน้าไปพร้อมด้วย ISO9001:2008 โดยสถาบัน RWTUV จาก เยอรมันนี ดังนั้นท่านสามารถมั่นใจได้ว่าสินค้าทุกชิ้นที่ออก จากโรงงานของ เราได้ผ่านขบวนการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานสากล


หากท่านเป็นคนหนึ่งที่เข้มงวดในคุณภาพ
และ บริการหลังการขาย
ช.ทวี คือแหล่งแห่งความไว้วางใจของท่าน


นโยบายคุณภาพ

" ช.ทวี มีใจที่มุ่งมั่น จะสร้างสรรค์ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อลูกค้าพอใจ เรารุ่งเรือง
เรื่องไฟเบอร์ และล้อเลื่อน เราคือ โปร
ร่วมกันโชว์ ควอลิติ้ โก อินเตอร์ "

แผนที่ บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน)


 NEWS
CTVDOLL NEWS
CHO : New Special Products
CHO : New Special Products
รถตรวจสอบสะพาน
: บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน) (CHO) ส่งมอบรถกระเช้าสำหรับตรวจสะพาน ให้กับ "กรมทางหลวงชนบท" จำนวน 2 คัน เป็นแบบ 6 ล้อ 1 คัน และแบบ 10 ล้อ 1 คัน โดยอุปกรณ์ดังกล่าว จะเป็นเครื่องมือใหม่ของกรมทางหลวงชนบท ที่จะใช้ในการตรวจสอบสะพานแทนระบบเดิม ทั้งนี้ สำหรับรุ่น 10 ล้อ จะส่งมอบภายในสิงหาคม 57 นี้ > Click


Activities
Our Activities
CHO : Share holder visited company
CHO : Share holder visited company
11-12 มกราคม 2557
: บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน) (CHO) โดยคณะผู้บริหารฯและกรรมการบริษัท ได้ร่วมต้อนรับคณะผู้ถือหุ้นในการเข้าเยี่ยมกิจการ และชมกระบวนการผลิตสินค้าที่โรงงานขอนแก่น เมื่อวันที่ 11/1/57 ที่ผ่านมา รวมทั้งได้รับการต้อนรับในพิธีแบบวัฒนธรรมของชาวอิสานในกิจกรรมนี้ด้วย > Click... << ภาพ>> ,

  Search    
 
 
บริษัท ช. ทวี ดอลลาเชียน จำกัด (มหาชน)
ขอนแก่น : 265 หมู่ 4 เมืองเก่า, อ.เมือง, จ.ขอนแก่น 40000 โทร : โทร : +66 43 341412-18 แฟกซ์ : +66 43 341410-11 Email :info@ctvdoll.co.th
กรุงเทพฯ :
96/25 ถ.วิภาวดีรังสิต, บางเขน, หลักสี่, กรุงเทพฯ 10210 โทร : +66 2 9734382-4 แฟกซ์ : +66 2 9734385 Email :ctvbkk@ctvdoll.co.th
สงวนลิขสิทธ์ © 2545 ctvdoll.co.th